Międzynarodowy dzień badań klinicznych

Celem piątej już edycji konferencji jest promowanie dialogu i integracja wszystkich interesariuszy badań klinicznych, aby pokazać wspólne cele i wspierać rozwój innowacji w Polsce.

Przy czym innowacje to nie tylko innowacyjne leki, ale także

 • procesy,
 • strategie (jak risk based monitoring),
 • technologie,
 • dialog z pacjentami (np. patients engagement) i wszystko co jest ważne w środowisku badań.

Tytuł konferencji:

Badania kliniczne – wspólne cele

Jak co roku zapraszamy do udziału w konferencji ekspertów z

 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Ministerstwa Rozwoju,
 • URPL,
 • Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • Komisji Bioetycznych,
 • przedstawicieli środowiska akademickiego i organizacji pacjenckich oraz
 • gości z EFGCP, EFPIA i SCRS.

Kwestie dotyczące innowacyjnych terapii przedstawimy zarówno z perspektywy sponsorów i klinicystów, jak i doświadczeń pacjentów.

W programie konferencji m.in.:

 • Prezentacja aktualnego stanu prawnego i harmonogramu prac legislacyjnych nad ustawą o badaniach klinicznych, istotną dla rozpoczęcia stosowania rozporządzenia EU 536/2014Parlamentu Europejskiego i Rady w Polsce.
 • Debata ekspertów „Innowacja po polsku” – omówimy doświadczenia polskich firm innowacyjnych i zastanowimy się nad programem wsparcia innowacji oraz możliwościami rozwoju badań klinicznych w Polsce.
 • Debata z przedstawicielami pacjentów i organizacji parasolowych „Badania kliniczne – korzyść czy ryzyko dla pacjenta”, poświęcona potrzebie współpracy i partnerstwa (strategia „patient engagement”) dla zwiększenia dostępu pacjentów do innowacyjnych, bezpiecznych i skutecznych terapii.
 • Dyskusja nad kierunkiem rozwoju ośrodków badawczych oraz analiza wyzwań z perspektywy różnych ośrodków badawczych – wymiana doświadczeń badaczy prowadzących badania kliniczne w szpitalach i klinikach, NZOZ-ach, SMO i w prywatnych ośrodkach badawczych.

Wróć