Prawa pacjenta związane z udziałem w badaniu klinicznym

 • Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolne, nikt nie może wywierać presji na Pacjenta.
 • Pacjent ma prawo do odmowy udziału w badaniu klinicznym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji dla jego dalszego leczenia i opieki medycznej.
 • Decyzja o uczestnictwie w badaniu klinicznym musi być przez pacjenta w pełni świadoma i dobrze przemyślana. Pacjent musi mieć wystarczająco dużo czasu, aby mógł dokładnie zapoznać zapoznanie się z informacją o badaniu oraz formularzem świadomej zgody na udział w badaniu. Pacjent ma prawo do zadawania wszelkich pytań, a przed podjęciem decyzji powinien uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia od lekarza, jeśli uzna, że uzyskane informacje są dla niego niezrozumiałe.
 • Pacjent ma prawo do otrzymania kopii pisemnej informacji o badaniu oraz podpisanego przez siebie i lekarza dokumentu świadomej zgody na udział w badaniu.
 • Pacjent może w każdej chwili zrezygnować z udziału w badaniu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Obowiązkiem lekarza jest zapewnienie pacjentowi dalszej opieki i leczenia, zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki lekarskiej.
 • Pacjent ma prawo do odszkodowania, jeśli podczas trwania badania doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek działania badanego leku, bądź wykonywanych procedur medycznych.
 • Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza wszelkich informacji o stanie swojego zdrowia na każdym etapie badania klinicznego oraz wglądu do dokumentacji medycznej.
 • Pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych, które mogą wpłynąć na jego decyzję co do dalszego dalszym uczestnictwa uczestnictwie w badaniu. Na przykład, może otrzymać nowe informacje na temat ryzyka, wynikającego ze stosowania testowanego leku. (dotyczy to przede wszystkim informacji o bezpieczeństwie stosowania danego leku).
 • Pacjent ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów, które poniósł, aby móc uczestniczyć w badaniu klinicznym (np. koszt dojazdów na wizyty, koszt posiłku, koszt noclegu).
 • Pacjent ma prawo do pełnej anonimowości i ochrony swoich danych osobowych.
 • Pacjent ma prawo do zgłaszania lekarzowi prowadzącemu badanie wszelkich zauważonych niepokojących zmian samopoczucia, zarówno w czasie badania, jak i po jego zakończeniu.
 • W przypadku naruszenia praw pacjenta, Uczestnik może skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta pod numerem telefonu 800-190-590, bądź skierować pismo pod adres:
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.