Opieka medyczna w trakcie badania

Bardzo ważnym elementem dotyczącym bezpieczeństwa uczestnika badania klinicznego jest przeprowadzenie przez lekarza bardzo dokładnego sprawdzenia stanu zdrowia pacjenta przed włączeniem do programu (kwalifikacja tylko i wyłącznie chorych spełniające określone kryteria udziału w badaniu - szczegółowa lista znajduje się również w pisemnej informacji dla pacjenta). W tym celu doświadczeni lekarze przeprowadzają drobiazgowe badania lekarskie każdego potencjalnego uczestnika przed podjęciem ostatecznej decyzji o jego udziale w badaniu. Wszelkie dolegliwości, schorzenia albo choroby i inne odchylenia, które stwarzają, w opinii lekarza, zwiększone ryzyko dla uczestnika, mogą prowadzić do jego wykluczenia z udziału w badaniu. Dlatego tak istotne jest, aby pacjent zgłaszał na każdym etapie wszystkie niepokojące go objawy.

Pacjent biorący udział w badaniu klinicznym otrzymuje często dostęp do nowoczesnych terapii, technologii diagnostycznych, badań genetycznych oraz ma zapewnioną opiekę medyczną wykwalifikowanych lekarzy i personelu pomocniczego. Przez cały okres trwania badania każdy uczestnik znajduje się pod opieką i nadzorem lekarza, który prosi pacjenta o regularne i szczegółowe informacje na temat jego samopoczucia, zapisywanie wszelkich obserwacji w dzienniczku uczestnika lub zgłaszanie ich lekarzowi telefonicznie. W każdej chwili, niezależnie od procedur przewidzianych w projekcie badania klinicznego, pacjent ma stały kontakt ze swoim lekarzem, może także zgłosić się na dodatkową wizytę, jeśli pojawią się jakiekolwiek niepokojące go objawy. Bardzo ważnym elementem udziału w badaniu klinicznym jest zapewnienie natychmiastowej konsultacji specjalistycznej oraz pomocy medycznej łącznie z możliwością skierowania na leczenie szpitalne, jeśli zaistniałaby taka konieczność. Koszty leczenia, badań diagnostycznych są zawsze pokrywane przez sponsora badania.