Co należy wiedzieć zanim zdecydujesz się wziąć udział w badaniu?

  • Przed wyrażeniem dobrowolnej zgody na udział w badaniu klinicznym, należy zebrać jak najwięcej informacji na temat badania, w którym rozważasz swój udział. Bardzo ważne jest zadawanie wszelkich, nasuwających się pytań, które nurtują Ciebie lub Twoich bliskich. Personel realizujący badanie ma obowiązek udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania w zrozumiały dla Ciebie sposób.

  • Warto rozważyć wszystkie aspekty udziału w badaniu, nie tylko te związane z samym lekiem, ale również takie, które mogą mieć wpływ na Twoje codzienne życie. Na przykład, będziesz musiał znaleźć czas, by regularnie odwiedzać ośrodek badawczy.

  • Przed badaniem należy poinformować lekarza o wszelkich dolegliwościach, przebytych zabiegach, aktualnie przyjmowanych lekach, udziale w innych badaniach klinicznych oraz przekazać dotychczasowe wyniki badań. W trakcie trwania badania niezwłocznie informuj lekarza o wszelkich nieoczekiwanych i niepokojących Cię objawach.

  • Pamiętaj, że udział w badaniu klinicznym jest bezpłatny dla pacjenta. Koszty leków, badań oraz opieki lekarskiej i pielęgniarskiej ponosi firma farmaceutyczna.

  • Musisz wiedzieć, że każde badanie jest ubezpieczone.

  • Pamiętaj także o ryzyku związanym z udziałem w badaniu. Nikt nie wie, czy leczenie zadziała i jakie mogą być jego skutki uboczne. Prowadzone badanie ma to właśnie wykryć. Wprawdzie większość skutków ubocznych ustępuje, lecz niektóre trwają dłużej i mogą zagrażać życiu. Pamiętaj jednak, że typowe metody leczenia również mają swoje skutki uboczne.

  • Każde badanie jest prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami: Deklaracją Helsińską oraz Dobrą Praktyką Kliniczną. Aby badanie mogło się rozpocząć musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Bioetycznej oraz zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

  • Jako uczestnik badania klinicznego posiadasz uprawnienia wynikające z Karty Praw Pacjenta. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Biurem Praw Pacjenta pod numerem infolinii 0-800-190-590.