Korzyści i możliwe ryzyko pacjentów w badaniu klinicznym

Korzyści z uczestnictwa w badaniu klinicznym:

 • Dostęp do innowacyjnego leku lub innowacyjnej metody leczenia.
  Kluczową i najbardziej oczywistą korzyścią wynikającą z prowadzenia badań klinicznych jest możliwość stosowania nowego leku po jego zarejestrowaniu. Ostatecznym beneficjentem są pacjenci, którzy po pozytywnym zakończeniu badania i rejestracji leku, mogą otrzymać skuteczny i sprawdzony produkt.
 • Aktywny udział w zwalczaniu choroby.
  Dla niektórych pacjentów uczestnictwo w badaniu klinicznym może się okazać najlepszym dostępnym sposobem leczenia, zwłaszcza gdy opcje terapeutyczne są ograniczone.
 • Możliwość wykonywania szerokiego zakresu badań, często niedostępnych w podstawowej opiece medycznej.
  Badania kliniczne, ze względu na swoją specyfikę, wymagają lepszego rozpoznania oraz monitorowania przebiegu choroby oraz skuteczności stosowanej terapii. Oznacza to zwiększenie częstotliwości i jakości wizyt lekarskich, badań, obserwacji itp.
 • Szansa na przedłużenie życia.
  Uczestnicy badań klinicznych dotknięci chorobą, dzięki udziałowi w badaniu klinicznym, mogą uzyskać szansę na przedłużenie życia.
 • Przyczynienie się do postępu medycyny.
  Co roku na świecie prowadzonych jest około 100 000 badań klinicznych z udziałem pacjentów. Dzięki temu, co roku na świecie, udaje się zarejestrować ok. 50 nowych, innowacyjnych leków.

 

Ryzyka związane z uczestnictwem w badaniu klinicznym:

 • Wyniki leczenia i działania niepożądane mogą być gorsze niż w terapii standardowej.
 • Przy otrzymywaniu placebo może nastąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia z powodu progresji choroby.
 • U pacjenta mogą wystąpić nieprzyjemne, poważne efekty uboczne eksperymentalnego leczenia.
 • Badanie może okazać się bardziej angażujące i wymagać od pacjenta więcej uwagi niż tradycyjne metody leczenia (wliczając konieczność podróży, pobytów w szpitalu oraz odbycia większej ilości badań i wizyt u lekarza).