Co należy wiedzieć o badaniach klinicznych?

Badanie kliniczne to zwyczajowa nazwa badania eksperymentalnego, czyli badania naukowego, którego zasadniczym celem jest potwierdzenie, że nowy lek, który trafia w nasze ręce jest bezpieczny i skuteczny w walce z daną chorobą.

Firmy farmaceutyczne, aby mogły wprowadzić nowe leki do aptek, a zarazem udostępnić chorym bezpieczne i skuteczne terapie, muszą udowodnić, że spełniają one wymogi bezpieczeństwa, jakości i skuteczności poprzez przeprowadzenie badań klinicznych. Innymi słowy, nie ma możliwości, aby do aptek, czy praktyki klinicznej trafił nowy lek, który nie był wcześniej testowany w badaniach z udziałem ludzi.

Badanie kliniczne to ściśle określona seria badań i procedur z udziałem pacjentów lub zdrowych ochotników. Sposób wykonywania badań, ich rodzaj oraz częstotliwość opisane są w Protokole Badania Klinicznego i muszą być zawsze zaakceptowane przez Niezależną Komisję Bioetyczną oraz odpowiedni urząd (w Polsce Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentom.

Badania prowadzone są zazwyczaj w kilku etapach, w szpitalach lub specjalistycznych ośrodkach badawczych, gdzie efekty działania leku i bezpieczeństwo pacjentów są stale  monitorowane przez personel medyczny (zespół badawczy, na którego czele stoi badacz główny).
W efekcie prowadzonych badań możliwe staje się zapobieganie, diagnozowanie oraz leczenie różnych chorób. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w medycynie, w tym opracowanie wielu nowych leków i terapii sprawił, że dziś lekarze potrafią poradzić sobie z wieloma schorzeniami, które do niedawna były nieuleczalne.

Bez badań klinicznych nie byłoby nowych leków, a tym samym nadziei na wyleczenie lub poprawę jakości życia dla wielu chorych. Co roku na całym świecie w badaniach klinicznych uczestniczy około miliona pacjentów.